Welkom bij SAMEN STERK!

  

De praktijk waar coaching wordt geboden voor uw kind!

 

Gezin:

Opvoeden is een moeilijke taak. Het opvoeden van kinderen en jongeren die een psychiatrische stoornis en/of gedragsproblemen hebben, maakt het er zeker niet gemakkelijker op voor u.

Het kan erg moeilijk voor u zijn om uw kind in alles te begrijpen, zeker als uw kind vraagt om een speciale aanpak die hoort bij zijn/haar stoornis en/of gedragsprobleem. Mogelijk begrijpt uw kind de problemen waar u tegen aanloopt niet, waardoor er gemakkelijk miscommunicatie kan ontstaan. Hierdoor kunnen er spanningen in uw gezin ontstaan, die uiteindelijk tot conflicten of ruzie kunnen leiden.

Het gedrag van uw kind lijkt soms onbegrijpelijk en onredelijk, terwijl uw kind dit misschien ook ervaart bij u. U kunt zich als ouder erg machteloos voelen en niet meer weten wat u moet doen om de opvoeding goed te laten verlopen.

 

School:

Steeds vaker volgen leerlingen met een psychiatrische stoornis en/ of gedragsproblematiek  regulier onderwijs. Ondanks de extra aandacht dat uw kind krijgt op school, is  er vaak nog niet genoeg individuele en specifieke aandacht voor uw kind. Regelmatig vinden kinderen dit erg moeilijk en lopen ze tegen allerlei zaken aan die voor leerkrachten zeer vanzelfsprekend zijn. Hierdoor kunnen er op school spanningen ontstaan, wat uiteindelijk tot conflicten en zelfs tot schooluitval kan leiden. Het gedrag van het kind lijkt soms onbegrijpelijk en onredelijk, terwijl het kind dit misscshien ook ervaart bij u. U kunt zich als leerkracht en/of ouder erg machteloos voelen en niet meer weten wat u moet doen om het goed te laten verlopen.

 

U bent bij mij aan het juiste adres voor specifieke hulpvragen en individuele begeleiding op maat!

 
    Copyright © 2017 Gezinsbegeleiding Samen Sterk | Disclaimer | E-mail | YOURwebstek